Fotocopiadora

(el millor que et pot passar és que s'encalli el paper)