Jaqueta inexplicable (la seva existència, volem dir)