Col·lecció de moda juvenil

el pitjor no és que les venguin, és que s'atreveixin a dur-les posades pel carrer!