Mango


(aquest no té tampoc massa gràcia, però sempre és curiós veure coses d'aquestes escrites en ciríl·lic..)